Aktiviteter 2020

Gillet följer folkhälsomyndighetens uppmaning om folksamlingar med avseende till Coronasmittan


m a r s  -  a p r i l  2 0 2 0


  • Onsdagar - övningskvällarna är inställda !!
  • Söndagarna - SpelCafé i Bredäng, Jakobsbergs gård, inställda !!

 Sö 29 mars och Sö 26 april är inställda

 

Verksamhetsledaren på Tellus Fritidscenter har meddelat att Tellus Fritidscenter enligt direktiv från Stockholms Stad

är stängt tills vidare. Således är spelövningarna i Drakenbergssalen inställda från och med onsdagen 18 mars  • Den som är sjuk ska undvika att ha nära kontakt med andra människor. Det är också vars och ens skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för risk för smitta.
  • Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.
  • Vi har alla ett ansvar att inte riskera att vi sprider smitta till varann

 


Spelmansstämma den 31 maj. 

Vi planerar ännu och önskar att den ska kunna genomföras.

Inbjudan / eller meddelande om inställt arrangemang kommer tidigast i början av maj. 


 

Spelövningarna / onsdagar

borde upptas så snart vi får komma tillbaks till Tellus.

Alternativt om det lättar tidigare än att äldreboendena öppnar,

att vi tar emot Cecilias erbjudande om att vara i

föreningslokalen i Farsta.  

 

Copyright © All Rights Reserved.