Om Gillet

Stockholms spelmansgille 2019 - 75 år  !

I Stockholm har vi inget spelmansförbund, men Stockholms spelmansgille är direktanslutet till Sveriges spelmäns riksförbund. Flera föreningar verkar och samverkar med folkmusiken som fokus i huvudstaden.Se vår länksida Några folkmusikintresserade herrar tog initiativet till en spelmansträff i Storängens Samskola den 19 mars 1944. Över 50 spelmän infann sig, och det sporrade till ännu en spelträff den 16 april samma år i Tekniska Muséet. Det beslöts nu att en spelmännens organisation för stockholmstrakten skulle bildas, och man antog namnet Stockholms Spelmansgille.

I samband med 50-årsjubiléet utgavs en skrift Stockholms Spelmangille 1944 - 1994 där det ges glimtar från det första halvseklets verksamhet.Tidigt började man med månatliga spelmansträffar, och flera spelmanslag bildades, ofta av landskaps- eller stadsdelskaraktär.  En kort historik om Stockholms Spelmansgille (Ur nothäftet "Svenska folklåtar för två fioler", utgivet 1947 av Stockholms Spelmansgille. )  Här finns också ett tidningsklipp om Gillet från 1945

Dagens verksamhet ..

Gillet har regelbundna spelövningar onsdagar, höst,vinter och vår, Sista söndagen i månaden har vi öppet musik-café i Bredäng/Jakobsbergs gård till vilka allmänheten är välkommen.


Sommarmånaderna juni-augusti träffas många ur gillet  på söndagar kl 14.00 för att spela i Vitabergsparken. Den som vill komma förbi för att lyssna eller spela med oss är alltid välkommen !


Ibland ordnar vi kortare kurser. Mindre grupper åtar sig att framföra musik i olika samanhang, t.ex. vid bröllop.

Ur gillereglerna :

Gillet har till uppgift att

   - bevara, utveckla och arbeta för den folkliga tonkonsten

   - vidmakthålla och höja intresset och förståelsen för den gamla spelmanskulturen

   - tillvarata äldre och nyare folklåtar

   - genom spelmansträffar höja färdigheten särskilt i samspelning och genom offentliga

   framträdanden utåt sprida kännedom och popularisera folkmusiken

   - i trivsam och enig samvaro stärka samhörighetskänslan spelmän emellanCopyright © All Rights Reserved.