Medlemskap

Medlemskap i gillet

För kontakt och ansökan om medlemskap kontaktar du vår ordförande Stefan Lindén mobiltel: 070-655 15 52 Det går även bra att skicka en mailförfrågan till stefan (at) stefanlinden.se


Årsavgiften för 2017, (höjning av avgiften beslutades om på årsmötet i mars-16)

Enskilt medlemskap SEK 300:-

Familjemedlemskap SEK 350:-Du blir medlem och förnyar ditt medlemskap i gillet genom att betala in medlemsavgiften via Internet eller via Plusgiroblankett. Gillets PlusGirokonto: 56312-2. Betalningsmottagare: Stockholms Spelmansgille (SSG).

Ange vilket år beloppet för medlemskap gäller för, samt namn på den/dem som betalningen avser, vid inbetalning.

Skriv tydligt på inbetalningskortet. Tack!


Medlemsskapet innebär att du får:

   - lösbladsnoter till reducerat pris,

   - medlemsbladet "Gillaren"

   - möjlighet att träna låtar på våra onsdagsträffar

   - möjlighet att erhålla en fördelaktig musikinstrumentförsäkring hos Folksam

   - medlemskap i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR),

   - fyra nummer av tidningen Spelmannen per år.

Copyright © All Rights Reserved.